Make your own free website on Tripod.com
 Search: Lycos Tripod      Planet
share this page Share This Page  report abuse Report Abuse  build a page Edit your Site  show site directory Browse Sites  hosted by tripod
    Previous | Top 100 | Next hosted by tripod

Rahsia Alam Melayu

UTAMA | PESANAN | 1001 RAHSIA ALAM MELAYU | KEISTIMEWAAN | RUJUKKAN | ATURAN | IJAZAH & TEMPAHAN | MAKLUMBALAS

 

Pemberian Ijazah

 

greenbism.gif

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. 
 
Saya dengan rasa tulus ikhlas dan amat berbesar hati maka dengan ini meng'ijazah'kan anda dengan Buku Rahsia Alam Melayu beserta dengan isi kandungannya kepada anda.
 
Saya juga menghalalkan Buku Rahsia Alam Melayu beserta dengan isi kandungannya hanya untuk jalan kebaikkan sahaja serta tidak bertentangan dengan hukum hakam ajaran Islam. Barang siapa yang melanggar syarat perjanjian ini, khuatir akan merosakkan diri sendiri dan akan dilaknat oleh Allah swt di atas dunia ini lagi. Penyusun dan Webmaster tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung ataupun bersubahat dengan anda yang menyimpang ini serta tidak akan menghalalkan penggunaan Rahsia Alam Melayu ini, baik di dunia ataupun akhirat.
 
Semoga Allah swt memberi manfaat dan melimpahkan redo inayahNya.
 
Aamin yaarobal Aalamin.

 
 

 

Pengesahan Penerimaan Ijazah

 

kalimah0.jpg

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
 
Saya seperti nama penuh yang dinyatakan di bawah dengan ini mengesahkan sesungguhnya saya menerima peng'ijazah'an Buku Rahsia Alam Melayu ini beserta isi kandungannya sekali.
 
Saya juga berjanji akan mengamalkan segala isi kandungannya Buku Rahsia Alam Melayu ini hanya untuk jalan kebaikkan sahaja dan tidak bertentangan dengan hukum hakam ajaran Islam, jauh sekali untuk menyimpang dan bercanggah dengan apa termaktub dalam Al-Quran dan Hadis.
 
Andaikata saya melanggar syarat perjanjian maka saya melepaskan Penyusun dan Webmaster dari sebarang tanggung jawab yaani bersubahat baik di dunia mahupun di akhirat kelak.
 
Justeru itu saya ' Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang ' mengaku menerima pengijazahan ini Buku Rahsia Alam Melayu ini beserta dengan segala isi kandungannya serta berjanji akan mematuhi syarat peraturan yang telah ditetapkan. Dan saya juga berjanji akan melunaskan bayaran upah pembuatan secara tunai semasa membuat tempahan dan juga semasa menerima naskhah Buku Rahsia Alam Melayu ini.
 
* Sila cut and paste bahagian yang berwarna merah ini
  ataupun taipkan semula di ruangan Akad di bawah.
 
 

Nama Penuh
Akad
Tarikh
Saya telah membaca dan faham akan syarat perjanjian dan Pengesahan Penerimaan Ijazah ini !
  

 
 

 

Tempahan

 

Upah Pembuatan atau fadilatnya bagi sebuah naskhah Buku
Rahsia Alam Melayu ini termasuk belanja pos, adalah RM 77.00.
 
Langkah Pertama :
 
Setelah anda melengkapkan Pengesahan Penerimaan Ijazah  seperti di atas, anda perlu melengkapkan Langkah Ke 2 dibawah.
 
 
Langkah Ke 2 :
 
Apabila anda membuat tempahan sila bayar secara wang pos atau bank deraf sebanyak RM 37.00 atas nama PERUSAHAAN ORANG KAMPUNG ENTERPRISE dan poskan kepada;
 
PERUSAHAAN ORANG KAMPUNG ENTERPRISE,
P.O Box 12531
50780 Kuala Lumpur.
( sila kepilkan sekali nama dan  email anda bersama wang pos atau bank deraf ini - sila rujuk  'Borang Pesanan'
 
 
Langkah Ke 3 :
 
Tolong hadiahkan bagi pihak Webmaster dan Penyusun  sebanyak
RM 10.00 kepada mana-mana Masjid atau Surau di tempat anda.
 
 
Langkah Ke 4 :
 
Baki Upah Pembuatan atau fadilatnya Buku Rahsia Alam Melayu ini sebanyak RM 30.00 hendaklah anda jelaskan semasa menerima tempahan anda tersebut.

Laman Pilihan
tripod_logo.gif

 

 

h                                                                                                                                                Kembali Ke Laman Utama  |    Hubungi kami             

 

Utama Pesanan 1001 Rahsia Alam Melayu Rujukkan Aturan
1 250  251-500 500-800  800>>>>   Amalan Mustajab Formula Ramuan Ajaib   

  Amalan Ampuh  Amalan Dari Seberang  

Ijazah & Tempahan Maklumbalas   
      

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Copyright 2005 Rahsia Alam Melayu . All rights reserved.